bestelbon boek


Door onderstaande gegevens in te vullen, kunt u een boek bestellen.
[FrontPage Resultaten opslaan-onderdeel]

                             Mijn gegevens:

Aanhef   
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail                  
Bank  / girorekening                  

    Datum 

 

 

Boek / titel

Bestelnummer

Prijs:

Verzendkosten:

Totaalbedrag:  

Ik bestel:

           

(Binnen Nederland)     

 Dit totaalbedrag maak ik over op bankrekeningnummer 1595.14.185 t.n.v. A.M. Zegers, te Uden

  Na ontvangst van het bedrag wordt het boek toegezonden.  Heel hartelijk bedankt voor uw bestelling.

     Indien deze verzendknop niet werkt, stuur me dan een mailtje met bovenstaande gegevens.   arnoldzegers@kpnmail.nl 

Deze  gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.  
Alle rechten voorbehouden.                                      terug