E.

 

 

 

 

 

Echt

echt.

 

 Eefkes

 eventjes. zie ook efkes.

Eegt

eg. mv. eegden. Onzen Theej is m deegt naor dn bunt, onze Theo is met de eg naar het land in de Bunt.

 

Eek

azijn.

 

En

een. hij zinner gnnen nnen, hij zei helemaal niets.

 

Eenen

dit woord wordt vaak gebruikt in de betekenis van men; ge zout eenen bang maken, men zou bang van je worden.

 

Eer

voordat, vooraleer. t zal regenen eer ik op de Knipperdul ben, het zal gaan regenen voordat ik op Knipperdul ben.

 

Eerbiejig

eerbiedig. in de kerk moesse de jong eerbiejig de pet afdon, in de kerk moesten de jongens eerbiedig hun petje af zetten.

 

Eerd

aarde. D'Eerd, Eerde, bij Veghel. boven deerd staon, tijd tussen dood en begrafenis.

 

Eerde

Oivers.

 

Erg

erg, in de gaten. hij htter gn rg in, hij heeft niets in de gaten, hij is zonder rg, hij is erg onnozel.

 

Erm

arm. mv. rm. m unnen krommen rm, met een cadeau op bezoek komen

 

Erme

arme. mv. ermen, arme mensen.

 

Ermoei

armoede. dr ist rmoei troef, daar is het een armoedige boel.

 

Ermoeien

ploeteren.

 

Ermujig

armoedig.

 

Eet

dn eet, het eten. komdop dn eet?, kom je bij ons eten?

 

Efkes

eventjes. zie ook kkes.

 

Egel

bloedzuiger.

 

Eghook

om de eg te schudden.

 

Egpors

ketting om de eg mee vooruit te trekken.

 

Eigen

mn eigen, oew eigen, zn eigen: hij h zn eigen gestoten, hij heeft zich gestoten. hij viel van zn eigen, hij raakte bewusteloos.

 

Eiges

zelf. commandeert dn hond en blaft eiges!, doe het zelf maar!

 

Eijen

aaien.

 

Eijer

eieren.

 

Eijerkurf

eiermand. m dn eijerkurf kommen, op kraamvisite komen.

 

Eijermgang

jaarlijkse omgang om eieren op te halen voor de pastoor. zie ook eierwezels.

 

Eijerwezel

wezel.

 

Eijerwezels

vrouwen, die in het voorjaar eieren ophaalden (voor de pastoor).

 

Eint

1) einde. mv. einder. zij het m aon zn eint gebrocht, zij heeft hem tot aan zijn dood verzorgd; 2) stuks vee: dezen boer h tien einder, deze boer heeft tien stuks vee. zie ook engt.

 

Eiselik

ijselijk.

 

Eizen

ijzen, rillen van schrik.

 

Ekker

akker.

 

Ekkes

eventjes. kommes kkes, kom eens eventjes.

 

Ekstrant

onbeschaamd, vrijpostig. zie ook strant.

 

El

ongeveer 68 cm.

 

Ellemaat

stok van die lengte om lappen stof e.d. af te meten.

 

Ellewaar

manufacturen.

 

Elper

aardappel. mv. elper. zie ook erpel. De elper afgiete, gaan plassen.

 

Elver

armvol. zie ook ervel.

 

Elveren

een grote hoeveelheid dragen.

 

Elvert

hoeveelheid. brengt unnen elvert hoi mee, breng wat hooi mee.

 

End

1) eend; 2) eind. iemand aon zn end brengen, verzorgen tot aan de dood. zie ook engt.

 

Ender

ds net ender, dat is toch om het even. ds fel ender, dat is hetzelfde.

 

Engel

Dn Engel des Heren; als de kerkklokken om 12 uur s middags dit gebed luiden, staakt men even het werk om te bidden.

 

Engt

einde.

 

Enne een. ik zg 't mar nne kir.

Ens

eens. ik ben t m ouw ens, ik ben het eens met je. zie ook ins.

 

Eppor

een paar.  

 

Er af

hij is r af, hij is de kluts kwijt.

Erbeier

arbeider.

 

Erdbeer

aardbeien. mv. erdbeere. roeij en zwarte beren, rode en zwarte bessen.

 

Erder

eerder. da haide erder moete zeggen, dat had je eerder moeten zeggen. zie ook irder.

 

Erdgal

paardebloem.

 

Erdhp

hoop zand.

 

Erdkar

korte kar, om zand mee te vervoeren.

 

Erdweg

zandweg.

 

Eren

ploegen.

 

Erfhuis

openbare verkoop van een nagelaten boedel.

 

Erft

1) opperhuid, nerf; 2) de zode van het weiland.

 

Ergent ergens. zie ook erges.

Erges

ergens. zie ook ernte.

 

Erlijk

eerlijk. ge moet t erlijk zeggen, je moet het eerlijk zeggen.

 

Ermboog

elleboog.

 

Ernte

ergens. zie ook errest.

 

Erpel

aardappel. mv. erpel.

 

Erpelkelder

aardappelkelder.

 

Erpelpoter

pootstok voor aardappels.

 

Erpelriek

riek met platte tanden, of tanden met een verdikking aan de uiteinden, zodat de aardappels bij het opscheppen niet beschadigd worden.

 

Erpelschoep

schop waarmee aardappels opgeschept kunnen worden, zonder dat ze beschadigen.

 

Errest

ergens.

 

Errup

Erp.

 

Ers

aars.

 

Ert

erwt.

 

Ertesoep

erwtensoep, snert. Bij hitte en vorst, erwtensoep bij van Dorst.

 

Ervel

armvol.

 

Esteren

Escharen.

 

Eten

eten. (eet, it, aat, geten).

 

Euken

jeuken.

 

Ew

eeuw.

 

Ewsel

een reeks grasvelden, hooiland.

 

Euzen

1) water hozen; 2) mv. het onderste van het dak, waar het water afvloeit.

 

Euzendrp

het druppelen van het water van het dak; blft nie onder dn euzendrp stn, blijf niet onder de druppelende dakrand staan. zie ook neuzendrp.

 

Evangellie

evangelie. das een aorig evangellie, dat is een vreemd verhaal.

 

Eve

1) oud koren; 2) lichte haver.

 

Evvan

een van. Evvan die jong hait gedn, een van die jongens had het gedaan.

 

Evvel

evenwel, toch. wildvvel, wil je wel.

 

Evventer

1) hieraan konden twee handknuppels vastgemaakt worden om b.v. met twee paarden tegelijk te kunnen werken; 2) evenaar.

 

Ezel

schraag om was op te hangen. zie ook wasezel.

 

Ezelen

plagen.

 

        terug