Mijn uitgaves:

  

Dit boek beschrijft het dialect van het Land van Ravenstein, in het bijzonder dat van Uden en Zeeland. Het is te doorzoeken op dialect-Nederlands, of omgekeerd. Het bevat ruim 1600 zoekwoorden.   (uitverkocht)

     

Studenten op de Pabo gaan praktijkervaring op doen in een stageschool. De eerste keer zal dit best wel spannend zijn. Vanuit de opleiding zullen er de nodige aanwijzingen gegeven worden hoe een student zich een goede stagehouding moet aanleren. Toch blijkt vaak in de praktijk dat een student met veel vragen blijft zitten. Daar wil dit boekje een antwoord op geven. In al die jaren dat ik stagiairs had in mijn klas, schreef ik vaak van alles op waarvan ik dacht dat het nuttig zou kunnen zijn voor de stagiair. Gaandeweg ontstond zo het idee om al die tips en suggesties te bundelen. Het resultaat daarvan is dit boekje.  (uitverkocht)

 

De kinderen in de klas van meester Bas zijn gelukkige kinderen. Toch hebben ze soms, net als zo veel andere kinderen, wel eens problemen.
Ze kunnen die niet altijd zelf oplossen. Meester Bas droomt vaak van een mooiere wereld, waarin ieder kind gelukkig
kan zijn. Als tovenaar kan hij die wereld wel maken. Voorzien van zwart/wittekeningen door de kinderen zelf.  (uitverkocht)

  terug